16 – Varför behöver ni mitt personnummer?

Vi behöver det för att kunna ansöka om RUT-avdrag och som säkerhet vid fakturering.