8 – Hur fungerar det med RUT-avdraget?

Från och med 2009 har man som privatperson rätt till 50% avdrag för arbetskostnad på hushållsnära tjänster. Cleaning Services sköter hanteringen av skattereduktionen från Skatteverket. När du får fakturan har vi redan dragit av för RUT-avdraget.