Skötsel av grönytor – Städtjänst i Malmö och hela Skåne

Skötsel av grönytor

Skötsel av grönytor med fokus på Hög kvalitet, Goda relationer och Nytänkande

Få pålitliga och prisvärda städtjänster för din anläggning med en garanterad 100% nöjdhet!

Att påta i trädgården kan vara nog så rofyllt, men ibland vill tiden inte riktigt räcka till. Vi erbjuder året-runt-skötsel, anpassad till just dina behov! Vi specialiserar oss på skötsel, underhåll och anläggning av grönytor. Vi utför gräs- och häckklippning, ogräsrensning, plantering, trädfällning, slyröjning och trädbeskärning.

Det är kanske viktigare än man tror att sköta om sina grönytor. Gräsklippning är faktiskt bra för gräset och tillväxten gynnas när man klipper gräsmattan. Träd behöver även vattnas, gödslas och beskäras med jämna mellanrum. Har du rosor i dina rabatter kräver de extra mycket skötsel och näring i form av gödsel. En välskött gräsmatta och en välskött trädgård är bra för hela ditt välbefinnande. Värdet på fastigheterna ökar när utomhusmiljöerna är välskötta. Nedskräpning och klotter tenderar även att minska.

Boka Skötsel av grönytor

Så här enkelt bokar du din Skötsel av grönytor på bara ett par minuter!

Berätta om ditt hem

Ange hur stor din bostad är och välj vilken dag du önskar städhjälp.

Välj en tid som passar dig.

Din städare kommer vid den tidpunkt du har valt. Kanske behöver du få det städat varannan vecka? Är det en engångsstädning eller önskas ett abonnemang? Du väljer själv hur ofta och med vilken frekvens du vill att vi städar ditt hem.

Ni Njuter

Istället för att städa finns det så mycket annat du kan göra.

VARFÖR VÄLJA OSS

Vad ska man tänka på när man utför skötsel av grönytor?

När man jobbar med skötsel av grönytor måste man ta hänsyn till flera olika saker. Man måste utgå från hur fastigheterna som ligger i närheten av grönytorna är utformade och vilka som bor där. Fastigheterna får till exempel inte påverkas av växtligheten. Om man anlägger rabatter i direkt anslutning till husfasaderna så kan fuktskador uppstå. Man bör heller inte ha stora träd för nära husen för då tenderar löv och grenar att ramla ner på taken och i stuprännor. Även trädets rötter kan skada de ledningar som finns i marken.